Nora

Kunde
Visual identity & website design
Levering
Nettside
Hvordan vi hjalp Byverkstedet gjøre byen mer inkluderende.
Byverkstedet er et kollektiv som arbeider med stedsutvikling gjennom medvirkning, samskaping, design, håndverk og arkitektur. Vi fikk oppgaven å lage en nettside som skulle formidle dette. De hadde allerede en ny logo og nydelige bilder tatt av Oda som la et godt grunnlag for videre arbeid av oss. Sammen med Jinn og alle andre fra Byverkstedet, ble vi enige at det viktigste å kommunisere på nettsiden er at de er mennesker som skaper byer.

mennesker = byer
Trenger du ny nettside?