Gjør byen mer inkluderende
Se hvordan vi hjalp Byverkstedet med design av nye nettside.
Kunde: Nordic AI Meet
Logo, branding & nettside
Hvordan vi hjalp Byverkstedet gjøre byen mer inkluderende.
Byverkstedet er et kollektiv som arbeider med stedsutvikling gjennom medvirkning, samskaping, design, håndverk og arkitektur. Vi fikk oppgaven å lage en nettside som skulle formidle dette. De hadde allerede en ny logo og nydelige bilder tatt av Oda som la et godt grunnlag for videre arbeid av oss. Sammen med Jinn og alle andre fra Byverkstedet, ble vi enige at det viktigste å kommunisere på nettsiden er at de er mennesker som skaper byer.

mennesker = byer
Å arbeide med Alkemist på våre nettsider har vært en sann glede. Profesjonelt samarbeid, godt håndverk og god service gjør at vi gjerne bruker Alkemist igjen.
Jinn Jansen
Daglig leder, Byverkstedet
Trenger du ny nettside?