Forebygge og redusere rusrelaterte skader
Hvordan vi hjelper Tryggere Ruspolitikk
Nettside
Kunde

Tryggere Ruspolitikk

Levering
Nettside, branding, innhold, kampanje etc.
#RUSREFORM
Vi har jobbet med Tryggere Ruspolitikk i flere år med en rekke kampanjer, nettsider, branding og konferanser. Gjennom dem har vi også møtt og hjulpet andre aktører på rusfeltet. Vårt mål er å hjelpe dem formidle sitt budskap på en effektiv måte med begrensede budsjett, i et politisk klima preget av frykt og feilinformasjon. For oss var det inspirerende som pårørende å se noen tørre å tenke nytt i rusdebatten og vi har prøvd å bruke all vår kompetanse bidra til en tryggere ruspolitikk.


Under kan du se noen av prosjektene vi har laget sammen.
Sofie (20) turte ikke anmelde voldtekten.
Hun var redd for å bli straffet for narkotikabruk.

Tryggere Ruspolitikk ønsket å utvikle en kunnskapsplattform med formål om å forebygge og redusere skade ved å gi kunnskap om virkning, risiko og forholdsregler ved bruk av ulike rusmidler. Resultatet er Rusopplysningen.

Kunnskap kan redde liv

Rusopplysningen havnet i offentligheten etter en opplysningskampanje om risiko ved bruk av lovlige og ulovlige rusmidler. Ærlig og nyansert informasjon er viktig i arbeidet for å forebygge skader og dødsfall. Vi samlet inn penger til kampanjen gjennom crowdfunding på sosiale medier og fikk på plass en avtale med clear channel på en håndfull plakater og digitale flater i hovedstaden.
Nasjonal oppmerksomhet
Kampanjen føyer seg inn i utviklingen vi lenge har sett på rusfeltet, der man har beveget seg bort fra nullvisjon og skrekkpropaganda, og i retning av skadereduksjon og opplysningsarbeid. Vi sier slett ikke at rusmiddelbruk er ufarlig; budskapet er at det er fare for å dø, men at kunnskap kan redde liv.
Vi hadde i forkant av kampanjen også laget engelske oversettelser av plakatene som ble postet på sosiale medier. Dette ga kampanjen en utrolig rask spredning gjennom nettsider som "Reddit" hvor kampanjen havnet på førstesiden og genererte tusenvis av kommentarer. I etterkant har vi oversatt kampanjen både til Italiensk og Spansk for organisasjoner som ønsket å bruke den i sine lokale kanaler og høstet ros fra internasjonale aktører for en progressiv kampanje.
"Nice one vikings"
"
Vi bruker Alkemist til alt vårt designarbeid enten det er snakk om nettsider, logoer, brosjyrer, reklamekampanjer eller scenedekor. Selv etter flere års samarbeid klarer de utrolig nok å overgå våre forventninger hver gang!

- Ina Roll Spinnangr, Foreningen Tryggere Ruspolitikk