Til minne om Vernie. Vi mistet han til sykdom våren 2020, men han vil alltid ha en plass i hjertet vårt.

Doggo var en hund av mange navn. Verner var det originale, men, Vernie, Doggo, Yoggo, Khal Doggo, Vernie Sanders, Mr.Sanders and Detective ble også flittig brukt. Alle elsket Doggo.